FIRMA


Firma


Sme domáca, nezávislá, investično-poradenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti podnikových financií a investičného manažmentu. Zaoberáme sa poradenstvom a umiestňovaním rizikového kapitálu do príležitostí s potenciálom nadpriemerného zhodnotenia. Sústreďujeme sa na stredne veľké projekty v rôznych etapách svojho vývoja, kde je značný priestor na zlepšenia v ich riadení a vedení jednotlivých procesov. Náš záujem je orientovaný predovšetkým na odvetvia služieb, výroby energie a sektor nehnuteľností, ale sme otvorení akejkoľvek príležitosti, ktorá má potenciál zvýšiť hodnotu investovaných prostriedkov (viac v časti Stratégia).

Ako private equity skupina butikového typu máme jasný náhľad na zdroje hodnoty a možnosti ich zvýšenia. Do projektov vstupujeme ako aktívny investor, preto každý projekt najprv dôkladne preverujeme, a vo fáze realizácie uplatňujeme manažérsky dohľad. To umožňuje premietnuť stratégiu do efektívnej činnosti, ktorej výsledkom sú zlepšené ekonomické výsledky.

Je zrejmé, že každé aktívum je do tej miery hodnotné, do akej je efektívne využité. Ľudská stránka v našich projektoch preto zohráva kľúčovú úlohu. Team skupiny Shift a.s. má bohaté znalosti v sfére investičného biznisu a využíva dlhodobé skúsenosti z oblasti finančného poradenstva, asset managementu, investovania, reštrukturalizácie, M&A (fúzie a akvizície). Členovia teamu v minulosti pôsobili v stredne veľkých až veľkých domácich finančných skupinách, kde sa venovali oblasti predaja, investičného výskumu či exekutíve (viac v časti Team).

Okrem schopností a odbornosti kladieme dôraz aj na charakter a integritu našich ľudí. Bezúhonnosť a čestnosť v správaní a vystupovaní pokladáme za základný a nevyhnutný predpoklad dlhodobého fungovania skupiny (viac v časti Filozofia).


copyright © SHIFT, a.s.   |   design: outflow technologies
O NAS   |   PORTFOLIO   |   TEAM   |   NEWS   |   KONTAKT