HISTÓRIA


História


Spoločnosť Shift a.s. bola založená v roku 2005 a od tej doby nepretržite pracuje na svojom raste a budovaní trhovej pozície. Prvotným zámerom bolo vytvoriť špecializovanú skupinu a prostredníctvom nahromadených poznatkov a znalostí zhodnocovať voľné finančné zdroje zakladateľov ako aj prostriedky vymedzeného okruhu privátnych klientov. Naša spoločnosť tak každý rok od svojho vzniku uskutočnila niekoľko zaujímavých projektov (viac v časti Projekty).

Tieto výsledky dosahujeme realizáciou limitovaného počtu precízne vyberaných príležitostí formou priamej investície (private equity, resp. venture capital investments). Rozmanitosťou segmentov, v ktorých si vyberáme a realizujeme jednotlivé projekty, diverzifikujeme riziko a zároveň tak vyhľadávame nové oblasti pre rozvoj našich investičných aktivít. Vďaka tomuto prístupu počítame v blízkej budúcnosti s výraznejším rozvojom aktivít v sektore energetiky, najmä v dynamicky rastúcom segmente výroby energie z obnoviteľných zdrojov.


copyright © SHIFT, a.s.   |   design: outflow technologies
O NAS   |   PORTFOLIO   |   TEAM   |   NEWS   |   KONTAKT