STRATÉGIA


Stratégia


  • Investičná

    Vo všetkých projektoch presadzujeme tvorivý prístup, flexibilitu a vysokú mieru profesionality riadenia. Naším kľúčovým cieľom je vrátiť investorom kapitál s atraktívnym zhodnotením. Investujeme do firiem vo všetkých fázach životného cyklu: greenfield, start up, early stage, rovnako ako aj podpory rastu v rozvíjajúcich sa podnikov až po úplnú rekapitalizáciu.

  • Klienti

    Nosnou činnosťou našej skupiny je zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov jednotlivých klientov prostredníctvom investícii. Ku klientom a k projektom volíme individuálny prístup. Podmienky spolupráce prispôsobujeme aktuálnej situácii na trhu.

    Naším typickým klientom sú odvážni, ambiciózni a úspešní manažéri či podnikatelia disponujúci voľnými finančnými prostriedkami v hodnote nad 500 000 Eur. Rozmýšľajú a správajú sa ako majitelia, majú talent, vôľu a chuť potrebnú pre úspech a zdieľajú naše morálne a etické hodnoty. S našimi klientmi veľmi úzko spolupracujeme a pomáhame im zachytiť príležitosti, ktoré by inak mohli zmeškať.

copyright © SHIFT, a.s.   |   design: outflow technologies
O NAS   |   PORTFOLIO   |   TEAM   |   NEWS   |   KONTAKT