PROJEKTY


Projekty


Pozri nižšie na zoznam projektov.Názov spoločnosti: Poystni & MacLer, s.r.o.
Odvetvie: Poisťovníctvo
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2007 - trvá

Spoločnosť poskytuje poradenstvo a sprostredkovanie neživotného poistenia.

Pôvodne slovenská dcérska spoločnosť jedného z najväčších poistných maklérov v Rakúsku. SHIFT, a.s. vstúpil do spoločnosti kapitálovo v roku 2007. Následne uskutočnil sériu reštrukturalizačných opatrení.

Strategickým zámerom je zaujatie silnej pozície vo vybraných segmentoch neživotného poistenia.
Názov spoločnosti: FVE Solnice s.r.o.
Odvetvie: Výroba energie
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2009 - trvá

FVE Solnice s.r.o. je spoločnosť vlastniaca fotovoltaickú elektráreň o celkovom výkone 2,7 MWp. Elektráreň, osadená panelmi First Solar a meničmi Xantrex, je umiestnená na východe Čiech v blízkosti obce Solnice. V čase započatia výstavby patrila svojou kapacitou medzi 10 najväčších fotovoltaických elektrární v Českej republike.

Hlavným motívom vstupu do projektu na zelenej lúke bola snaha využiť atraktívne výkupné ceny elektriny a nízky rizikový profil investície.
Názov spoločnosti: SLOVAK PROPERTY GROUP, a.s.

Odvetvie: Obnoviteľné zdroje energie
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2011

Priaznivé podmienky v roku 2011 otvorili dvere fotovoltaickým elektrárňam aj na Slovensku. Boom využila aj spoločnosť SLOVAK PROPERTY GROUP, a.s., ktorá na severe Slovenska investovala do viacerých elektrární o celkovom výkone 2x 0,99 MW (pozemné aplikácie) + 0,36 MW (strešné aplikácie).

SHIFT a.s. v tejto zákazke dodal skúsenosti a know-how z prípravy projektu, štruktúrovania financovania, výberu technológie a zabezpečenie samotného pripojenia FV elektrární. Všetky elektrárne boli úspešne realizované, produkujú elektrickú energiu a svojmu vlastníkovi prinášajú stabilné výnosy.
Názov spoločnosti: BLUE SKY MINING s.r.o.

Odvetvie: Stavebné hmoty
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2011 - trvá


"Start up" iniciatíva v oblasti ťažby a spracovania stavebného kameňa. Andezitový lom umiestnený medzi Košicami a Prešovom. Aktuálna ročná kapacita lomu 100 až 150 tis.ton kameňa, škálovateľná až na 300 tis.ton. Technológia z časti vlastná, čiastočne prenajímaná.

Vstup do spoločnosti na základe predpokladaného rastu dopytu v regióne. Aglomerácia Košice - Prešov poskytuje stavebným hmotám po Bratislave druhý najväčší potenciál odbytu. Ďalším faktorom je blízkosť lomu k trhom, ktorá je pre produkty s nízkou kilogramovou cenou nevyhnutným predpokladom úspechu. 
Názov spoločnosti: EUROSPECTRUM, s.r.o.

Odvetvie: Nehnuteľnosti
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2011

Akvizícia 100%-ného obchodného podielu EUROSPECTRUM, s.r.o., spoločnosťou SLOVAK PROPERTY GROUP, a.s. za účelom rozšírenia svojho portfólia nehnuteľností, ako aj prevádzkovo existujúceho priemyselného areálu.

SHIFT, a.s. účinkoval ako manažér obchodu a poradca SLOVAK PROPERTY GROUP a.s. pri získavaní bankového financovania vo výške 1.300.000,-EUR.
Názov spoločnosti: KRUŠGEO.SK, s.r.o.

Odvetvie: Stavebné hmoty
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2012 - trvá

Poradenstvo klientovi v analýze, postupe a spôsobe reštrukturalizácie lomu v blízkosti Košíc, jeho následná akvizícia. Lom, nachádzajúci sa pri obci Nižný Klátov, v minulosti ťažil 40-60 tis.ton kvalitného amfibolitu. Z dôvodu obmedzenia dopravy cez obec a prístupu do lomu je produkcia v súčasnosti pozastavená.

Lom disponuje všetkými kľúčovými faktormi úspechu - skvelou lokalizáciou, veľkým ložiskom a kvalitným kameňom. Spolupráca s lomom spoločnosti BLUE SKY MINING, s.r.o. zároveň prinesie synergie v podobe lepšej vyjednávacej pozície s odberateľmi, efektívnejšom využití technológie (vŕtanie, drvenie) a širšej produktovej ponuky. SHIFT a.s. v projekte pôsobí ako reštrukturalizačný poradca a ako jeden z potenciálnych investorov. 
Názov spoločnosti: SUN ENGINEERING

Odvetvie: Energia

Angažovanosť SHIFT a.s.: 2013 - trvá


SUN ENGINEERING je rumunská spoločnosť vlastniaca fotovoltaickú elektráreň o celkovom výkone 2,8 MWp. Elektráreň, osadená panelmi PV Solarsys a meničmi Power One, je umiestnená v blízkosti Bukurešti.


Hlavným motívom vstupu do projektu bola snaha využiť atraktívnu podpornú schému pre OZE v Rumunsku.
Názov spoločnosti: LipKy, s.r.o
Odvetvie: Nehnuteľnosti
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2008 - trvá

Výstavba rekreačnej zóny v obci Liptovské Kľačany. Projekt pozostáva zo štyroch fáz. 1. a 3. fáza zahŕňa výstavbu dreveníc určených na predaj konečnému klientovi. Rozvoju oblasti je venovaná 2. a 4. fáza, ktorá zvyšuje exkluzivitu lokality a pohodlie všetkých klientov.

Zámerom je dobudovať lokalitu, vrátane jej marketovania a následný predaj nehnuteľností.
Názov spoločnosti: Infiniti media, s.r.o.
Odvetvie: Média
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2006- 2008

Reklamná a produkčná agentúra Infiniti media pôsobí v oblasti kultúry a športu so zameraním najmä na východoslovenský región.

SHIFT, a.s. vstúpil do spoločnosti kapitálovo v roku 2006 a podieľal sa na vypracovaní stratégie podnikania v mediálnej oblasti.

Po úspešnej realizácii stratégie SHIFT a.s. z projektu vystúpil (predaj podielu) v roku 2008.
Názov spoločnosti: Optimum energy
Odvetvie: Energetika
Angažovanosť SHIFT a.s.: 2008 

Optimum energy pôsobí ako slovenská organizačná zložka zahraničnej spoločnosti v novo rozvíjajúcom sa segmente -  zvýšenie účinnosti a úspor energie spojené s poradenstvom pre podnikovú a komunálnu klientelu.

SHIFT a.s. vstúpil do projektu v roku 2008, pričom okrem kapitálu poskytol podporu vo forme prístupu k potenciálnym klientom. Cieľom v tomto projekte je zrealizovať organizačné opatrenia a následne z neho vystúpiť.copyright © SHIFT, a.s.   |   design: outflow technologies
O NAS   |   PORTFOLIO   |   TEAM   |   NEWS   |   KONTAKT