EXECUTIVE


Martin Wiedermann


"Partnerom poskytujeme symetrické, obojstranne výhodné riešenia."

Absolvent fakulty Hospodárskej Informatiky EU Bratislava so zameraním na účtovníctvo a auditorstvo. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach typu private equity a asset management.

V roku 2005 spoluzakladal Shift a.s. - private equity a venture capital iniciatívu slovenských fyzických osôb. V súčasnosti pôsobí ako CEO a zároveň aj ako predseda investičného výboru. Okrem riadenia, koordinácie, strategického vedenia spoločnosti SHIFT a.s. má nastarosti aj oblasť štruktúrovania projektov, financovanie a vzťahy s investormi. V realizovaných projektoch sa často využíva jeho schopnosť odhaľovania synergií a skrytých príležitostí.

Zastával pozíciu riaditeľa odboru alternatívnych investícií (Head of Alternative Investments) v slovenskej private equity skupine Across Finance. Okrem toho bol aktívny vo viacerých iniciatívach typu projektového financovania a private equity investovania, či už ako manažér projektu, alebo ako jeden zo zakladateľov. Od roku 1995 pôsobil v predstavenstve investičnej spoločnosti Renta, v roku 2001 zakladal AFS obchodníka s cennými papiermi a pracoval v spoločnostiach AFS a Salve Group, zameraných na poskytovanie maklérskych služieb a odborné poradenstvo pri riadení osobných financií.


copyright © SHIFT, a.s.   |   design: outflow technologies
O NAS   |   PORTFOLIO   |   TEAM   |   NEWS   |   KONTAKT