JUNIOR MANAGER


Jana Grujbárová


"Človek je najvýznamnejšie podnikové aktívum. To je základný predpoklad tvorby hodnoty v skupine SHIFT."

Position: Asistentka a manžérka pre oblasť ľudských zdrojov

Jana Grujbárová je zodpovedná za organizáciu a operatívne úlohy celej skupiny SHIFT. Okrem toho poskytuje podporu v administratívnej oblasti a takisto zabezpečuje funkcie back office. V predchádzajúcich zamestnaniach pracovala na pozíciách asistentka, asistentka konateľa.

Pre team SHIFT predstavuje podporu aj tým, že pomáha pri sledovaní stavu projektov, spravuje databázu a zabezpečuje celkovú komunikáciu spoločnosti. Zároveň zodpovedá za rozvoj skupiny SHIFT v oblasti personalistiky, personálnych potrieb, podpory osobného rastu a zdokonalenie odbornej štruktúry SHIFT a.s.

copyright © SHIFT, a.s.   |   design: outflow technologies
O NAS   |   PORTFOLIO   |   TEAM   |   NEWS   |   KONTAKT