SENIOR MANAGER


Ladislav Manek    


"Neznalosť robí z každého pokusu o investovanie dobrodružstvo."

Position: Senior analytik a projektový manažér

Do zóny jeho zodpovednosti patrí zhodnotenie projektov, hodnotový manažment, štruktúrovanie a optimalizácia financovania a ďalšie témy súvisiace s firemnými financiami. V súčasnosti je poverený riešením projektov charakteru greenfield, brownfield, firemné financie a private equity.

Pracoval ako správca investícií a analytik v najväčšom slovenskom investičnom fonde (VUB Kupón). Pozíciu analytika zastával aj v jednej z najväčších slovenských finančných skupín (J&T Group), ako interný poradca pôsobil v centrálnom združení domácej maloobchodnej siete (COOP Jednota). V ďalšom období poskytoval poradenstvo a služby analýz, investičného bankovníctva a projektového manažmentu pre domáce a zahraničné finančné zoskupenia (Cash Reform, Capital Partners, ...)

Absolvoval EU Bratislava Fakultu manažmentu. Do projektov prináša zmes operatívnej, strategickej a finančnej odbornosti. Vyše 20-ročná prax v priemyselných podnikoch a vo finančných a investičných spoločnostiach u neho vytvára dobrý predpoklad pre nájdenie reálnych alternatív a životaschopných riešení.copyright © SHIFT, a.s.   |   design: outflow technologies
O NAS   |   PORTFOLIO   |   TEAM   |   NEWS   |   KONTAKT